Kontakt na kněze:  P. Josef Hurt,   +420 603 235 022 padre@josefhurt.cz

Pravidelné aktivity

Výuka náboženství pro děti

Výuka náboženství pro děti probíhá každou středu v prostorách fary

  • 1. až 2. třída ZŠ: vede Marta Kupková (tel. 777 027 040) – od 16 do 17 hod
  • 3. až 5. třída ZŠ: vede Klára Pirklová (tel. 605 734 985) – od 16 do 17 hod
  • 6. až 9. třída ZŠ: vede P. Josef Hurt (tel. 603 235 022) – od 17 do 17:45 hod

Rozhovory za kostelem

Cyklus sobotních setkání dospělých farníků s křesťanskou či hledající mládeží. Koná se zpravidla jednou za měsíc v sobotu dopoledne od 10 hodin.

Konkrétní termíny bývají zveřejněny v ohláškách na úvodní stránce webu a ve farním zpravodaji.

Společenství mládeže

Setkávání pro mládež od 12 let se koná zpravidla jednou za čtrnáct dní v neděli od 17 hodin. Průběh setkávání se přizpůsobuje naladění skupinky: hry, zpívání, povídání si o Pánu Bohu a společné aktivity.

Konkrétní termíny bývají zveřejněny v ohláškách na úvodní stránce webu a ve farním zpravodaji.
Kontakt: Cecilie Linková, e-mail: c.linkova@seznam.cz.

Klub duchovní četby (dříve Biblický klub)

Setkání Klubu duchovní četby se konají vždy jednou za dva týdny v úterý od 19.15 na brandýské faře.
Na programu je četba duchovních textů tradičních i moderních, krátké rozjímání o přečteném a modlitba nešpor.
Všichni farníci jsou srdečně zváni. Blíže viz farní zpravodaj č. 10/2019.

Konkrétní termíny bývají zveřejněny v ohláškách na úvodní stránce webu a ve farním zpravodaji.
Kontakt: Michal Kulich, e-mail: kulich@mm.st.

Ignaciánské meditace

Ignaciánské meditace (nejen) pro manžele v naší farnosti se konají vždy jednou za dva týdny v úterý od 19:30 a trvají cca 90 minut. Setkání probíhají na faře v Brandýse. Není nezbytně nutné, aby se zúčastnili oba manželé, je možné se v páru střídat, zváni jsou samozřejmě i jednotlivci.

Struktura meditací je vždycky stejná:
   1.   Společné čtení evangelia z následující neděle
   2.   Krátký úvod k rozjímání od otce Josefa (10 – 15 min.)
   3.   cca 30 min individuální meditace
   4.   15 min adorace v tichu
   5.   Svaté přijímání
Více o poslání a průběhu meditací naleznete ve farním zpravodaji 10/2019.

Konkrétní termíny bývají zveřejněny v ohláškách na úvodní stránce webu a ve farním zpravodaji.
Kontakt: Marta Linková, e-mail: marta.linka@seznam.cz, tel. 608 340 482.

Modlitby maminek

Setkání maminek s modlitbou růžence se koná jednou měsíčně, obvykle třetí čtvrtek v měsíci od 20 hodin na faře. Jsou srdečně zvané také ty, které by se chtěly nově přidat. Mimo společnou modlitbu je zde také prostor pro svěření proseb i osobní sdílení.

Konkrétní termíny bývají zveřejněny v ohláškách na úvodní stránce webu a ve farním zpravodaji.
Kontakt: Lenka Šimarová, tel. 777 878 859