Kontakt na kněze:  P. Milan Kačaljak,   +420 602 765 609 farnost.brandys@gmail.com

Církevní hudba v brandýské farnosti

Naše farnost se dlouhodobě věnuje hudbě velmi aktivně.

Regenschori ve farním kostele Obrácení sv. Pavla je Marika Pečená.

Varhaníci: ve farnosti hrají na varhany (abecedně): Marie Doubská, Eliška Jirešová, Adam Kulich, Olena Lys, Jitka Matysová, Monika Pecková a Marika Pečená.

Kantoři: v současnosti Vojtěch Vančura, Ondřej Pečený, Tomáš Vrba, Adam Kulich, Eliška Jirešová, Olena Lys, Jitka Matysová a Lenka Šimarová. Zapojení našich varhaníků a zpěváků je během let proměnlivé podle jejich aktuálních možností.

Ve farnosti působí několik hudebních uskupení, vzájemně se prolínajících:

Collegium pro duchovní hudbu Brandýs nad Labem

Collegium pro duchovní hudbu Brandýs nad Labem je sdružení na kůru kostela Obrácení sv. Pavla v Brandýse n. /L. Působí v obsazení od sólistů, přes scholu, až po komorní sbor s orchestrem. Uměleckou vedoucí je M. Pečená. Krátké hudební vstupy hraje Collegium při bohoslužbách i několikrát do měsíce. V roce 2023 doprovází bohoslužby mj. v cyklu liturgických kantát G. Ph. Telemanna, proprií Petra Ebena a písní Adama Michny z Otradovic. Většina účinkujících sdružení má profesionální hudební školení a současně pracuje ještě v jiných oborech. Collegium je otevřené všem podobně zaměřeným hudebníkům. Více informací o Collegiu zde.

Schola v kostele Obrácení sv. Pavla

Schola zpívá při liturgii v nejvýznamnějších dnech liturgického roku (Velikonoční triduum, Slavnost Narození Páně, Slavnost Zjevení Páně, případně další slavnosti a svátky). Schola je inkluzivní, otevřená komukoliv se zájmem o zpěv, požadavkem je hudební sluch a schopnost zpívat vícehlasy. Schola podporuje z kůru lidový zpěv, anebo zpívá i vlastní repertoár, vícehlasé součásti mešního propria či ordinária, často zpěvy renesanční a barokní. V současném obsazení Scholu umělecky vede Marika Pečená. Do roku 2021 Scholu vedl Stanislav Předota.

Společenství hrající na dětských mších v kostele Obrácení sv. Pavla

Společenství hudebníků (Kůrovců) z kostela Sv. Prokopa ve Svémyslicích

(bude doplněno)

Fotogalerie

(bude doplněno)

Historie hudby ve farnosti Brandýs nad Labem

Toto bohaté téma bude dále zpracováno a doplněno později, stránky jsou dosud ve výstavbě. Do roku cca 2018-19 hrála v kostele Obrácení sv. Pavla na varhany desítky let paní Jaroslava Krejcárková z Brandýsa.

Archiv (2023)

 

 • Adam Michna z Otradovic: O Svaté Maří Magdaléně
 • A. Dvořák: Ave Maria
 • F. Schubert: Ave Maria
 • A. L. Weber: I Don’t Know How To Love Him (Jesus Christ Superstar) ukázka
 • W. A. Mozart: Missa brevis in D, K. 194 ukázka
 • Antonín Dvořák: Ave Maria
 • Adam Michna z Otradovic: O velebné svátosti oltářní přijímání (Svatoroční muzika)
 • G. Fr. Händel – Věta ze sonáty pro flétnu /Noc kostelů 2023/
 • Petr Eben: Cantica Comeniana – Po hodinách v noci, před vytrubováním /Noc kostelů 2023/
 • Franz Schubert: Ave Maria (verze pro nižší hlas) /Noc kostelů 2023/
 • Petr Eben: Cantica Comeniana – Smiluj se, Bože /Noc kostelů 2023/
 • Petr Eben: Liturgické zpěvy – část „Pane Ježíši Kriste“ (Offertorium) ze Mše za zemřelé /Noc kostelů 2023/
 • Franz Schubert: Heidenröslein, D. 257 (arr. Rosemary Standley) /Noc kostelů 2023/
 • Olena Lys: Vlastní skladba pro klavír a flétnu /Noc kostelů 2023/
 • J. S. Bach: Ei, wie schmeckt der Kaffee süsse (Kaffeekantate) /Noc kostelů 2023/
 • Olena Lys: Vlastní skladba pro klavír /Noc kostelů 2023/
 • G. Ph. Telemann: Pane Bože, Světlo Milosrdenství (Durchsuche dich, o stolzer Geist – III. věta) /Noc kostelů 2023/
 • Ph. Telemann: „Světlo nestvořené“ (Unerschaffnes Licht)
 • Adam Michna z Otradovic: Jiná o Duchu Svatým (Svatoroční muzika) ukázka
 • Ph. Telemann: Hudba na neděli „Cantate“ (Am Sonntage Cantate)
 • Michna z Otradovic: Píseň času májového (Svatoroční muzika)
 • Ph. Telemann: Hudba na pondělí v Oktávu Velikonočním (Am zweiten Heiligen Ostertage)
 • Purcell: Music for a while (úprava pro kůr)
 • Dvořák: Biblická píseň č. 7 – Při řekách babylonských ukázka
 • F. Haendel: Buď Tobě sláva (z oratoria Juda Makabejský)
 • Dvořák: Biblická píseň č. 10 – Zpívejte Hospodinu
 • Ph. Telemann: Seh ich dich im Blute schwimmen (Kdyz Te vidim plavat v krvi)
 • S. Bach: Jesu, deine Passion (Jezisi, Tve utrpeni)
 • S. Bach: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (Nejdrazsi Jezisi, co jsi tak zleho udelal)
 • Adam Michna z Otradovic: Poslední rozloučení Syna s svou nejmilejší matkou (Svatoroční muzika)
 • Adam Michna z Otradovic: Přídavek z starodavní písně za mrtvé (Svatoroční muzika) ukázka
 • Dvořák: Biblická píseň č. 4 (Hospodin jest můj pastýř)
 • Ph. Telemann: Höchste Sanftmut (česky) – ukázka
 • Adam Michna z Otradovic: Píseň o sv. Josefovi, pěstounu Pána Ježíše – ukázka
 • Spirituál Go down, Moses – arr. H. T. Burleigh
 • Dvořák: Biblická píseň č. 8 (Popatřiž na mne) – ukázka
 • S. Bach – Die Seele ruht in Jesu Händen, BWV 127 (Duše odpočívá v Ježíšových rukou)
 • S. Bach – Sinfonia z kantáty Weinen, Klagen, Sorgen, Sagen, BWV 12 (Pláč, nářek, obavy, chvění)
 • Ph. Telemann – O, welch ein Opfer (Ó, jaká oběť)
 • Michna z Otradovic – Přídavek z Starodávní písně za mrtvé
 • Schubert: Ave Maria
 • Ph. Telemann: Am Feste der Reinigung Mariae (Na svátek Očišťování PM, česky) – ukázka
 • F. Haendel: Sonáta a-moll (HWV 362) – 1. Larghetto – ukázka
 • Adam Michna z Otradovic: O Očišťování blahoslavené Panny Marie – ukázka
 • Nicolo Jommelli: Specie tua, Ps. 44 – ukázka
 • Mendelssohn Bartholdy: Jerusalem! Die du tötest die Propheten (česky) (Paulus)
 • Mendelssohn Bartholdy: Gott, sei mir gnädig (Bože, smilu se nade mnou) (Paulus)
 • Adam Michna z Otradovic: O svatých mučedlnících vůbec
 • Ph. Telemann: Mein Freund ist mein (árie pro druhou neděli po Třech králích)
 • Spirituál My Lord, What a Mornin‘ – arr. H. T. Burleigh – ukázka
 • Koncert 14. 1. 2023 ve farním sále „Od Sv. Barbory po Hromnice“
 • Ostravský anonym (18. stol.) pastorela „Tato, spíš?“ – ukázka

 

Archiv 2018 – 2022 zde