Kontakt na kněze:  P. Josef Hurt,   +420 603 235 022 padre@josefhurt.cz

Římskokatolická farnost

Brandýs nad Labem

Bohoslužby

Brandýs nad Labem, kostel Obrácení sv. Pavla
úterý, středa: 18:00
čtvrtek: 9:00
pátek: 18:00
neděle: 8:30
Lázně Toušeň, kostel sv. Floriána
neděle: 10:30
Svémyslice, kostel sv. Prokopa
neděle: 14:30
Zápy, kostel sv. Jakuba
1. sobota v měsíci: 16:15
Sluhy, kostel sv. Vojtěcha
3. sobota v měsíci: 16:15
Mratín, kostel sv. Michala
mše se konají jen při významných příležitostech

Kalendář

Život farnosti

Oznámení

Mše svaté v týdnu

Všednodenní mše svaté se od 4. 11. konají na faře.

Farní káva

V neděli 24. listopadu (slavnost Ježíše Krista Krále) po mši svaté v Brandýse zveme všechny farníky na farní kávu.

Ekumenická setkání s modlitbami a zpěvy z Taizé

Inspirování komunitou ve francouzském Taizé jsme oslovili křesťanská společenství v Brandýse a okolí s nabídkou ekumenického setkávání s modlitbami a zpěvy z Taizé .
Na naši výzvu se ozval evangelický sbor z Brandýsa. První setkání bude v naší farnosti v neděli 1. prosince od 17:30 hodin. Hledáme proto zájemce, kteří se budou podílet nácviku zhruba 10 kánonů, které hodláme společně zpívat.
Všichni zájemci o pomoc s organizací prvního setkání ať se prosím přihlásí Martě Linkové na adresu marta.linka@seznam.cz nebo na tel. číslo 608 340 482 nebo otci Josefovi.

Duchovní obnova

Adventní duchovní obnova s P. Kunešem bude v sobotu 7. prosince od 9 hodin.

Oprava zvonice – září – listopad

více informací na facebookové stránce Oživení zvonice v Brandýse nad Labem

Sbírka minulý týden:

  • Brandýs nad Labem – 4 186 Kč
  • Lázně Toušeň – 1 060 Kč
  • Svémyslice – 1 271 Kč

Pán Bůh zaplať za každý dar.

Pravidelné farní akce – listopad

Dětská mše

Mše svatá pro děti bude 10.11. od 10.30 hod.  v Brandýse (navíc k pravidelné ranní mši v 8.30).

Klub duchovní četby

Klub duchovní četby se sejde v úterý 5.11. a 19.11. od 19.15 hod. na brandýské faře. Všichni farníci jsou srdečně zváni.

Manželské exercicie

V úterý 12.11. a 26.11. od 19.30 hod. se konají na faře svatoignácké manželské exercicie s modlitbou, meditací a sv. přijímáním.

Rozhovory za kostelem

V sobotu 9.11. v 10 hod. zveme na Rozhovory za kostelem, cyklus sobotních setkání dospělých farníků s křesťanskou či hledající mládeží. Tentokrát je povede Zbyněk Ludvík a téma setkání bude „Mezi lidmi křesťanem, mezi křesťany katolíkem, mezi katolíky člověkem“.

Modlitby maminek

Zveme maminky z naší farnosti ke společné modlitbě růžence ve čtvrtek 21.11. ve 20 hod. na faře.

Spolčo

Spolčo farní mládeže se koná v neděli 3.11. a 24.11. od 17 hod. na faře — zváni jsou mladí už od 6. třídy.

Katecheze pro dospělé

Podzimní cyklus katechezí pro dospělé s jáhnem Pečeným se bude výjimečně konat v úterý 19.11. a pak již pravidelně pokračuje ve středu 27.11. po mši svaté. Hlavním tématem je modlitba.

Farní zpravodaj

Listopadové číslo farního zpravodaje přináší informace o zapojení naší farnosti do aktivit Papežského misijního díla, vzpomínky Petra Melichara na letošní svatováclavskou pouť a zamyšlení Michala Kulicha o dvojí církvi – té lidské a hříšné a té svaté, Boží. Samozřejmě nechybí tradiční četba na pokračování od Kataríny Holcové.