Kontakt na kněze:  P. Josef Hurt,   +420 603 235 022 padre@josefhurt.cz

Římskokatolická farnost

Brandýs nad Labem

Stránky se momentálně upravují, nová verze bude dokončena koncem srpna.

Omlouváme se za komplikace.

Vstupte
Od čtvrtka 15. srpna do čtvrtka 12. září včetně je P. Josef Hurt nepřítomen (pobyt v lázních). Odpadají všechny všednotýdenní mše svaté. Nedělní mše budou probíhat podle pravidelného bohoslužebného pořádku, zajišťovat je budou kněží ze Staré Boleslavi.

Bohoslužby

Brandýs nad Labem, kostel Obrácení sv. Pavla
úterý, středa: 18:00
čtvrtek: 9:00
pátek: 18:00
neděle: 8:30
Lázně Toušeň, kostel sv. Floriána
neděle: 10:30
Svémyslice, kostel sv. Prokopa
neděle: 14:30
Zápy, kostel sv. Jakuba
1. sobota v měsíci: 16:15
Sluhy, kostel sv. Vojtěcha
3. sobota v měsíci: 16:15
Mratín, kostel sv. Michala
mše se konají jen při významných příležitostech

Kalendář

Život farnosti

Oznámení

Nepřítomnost P. Josefa Hurta

Od 15. srpna je P. Josef Hurt čtyři týdny (do čtvrtka 12.9. včetně) nepřítomen. Odpadají všechny všednotýdenní mše svaté. Nedělní mše budou probíhat podle pravidelného bohoslužebného pořádku, zajišťovat je budou kněží se Staré Boleslavi.

Oprava zvonice – od září

poslední týden v srpnu bude předáno staveniště a postaveno lešení

Sbírka minulý týden:

  • Brandýs nad Labem – 2 536 Kč
  • Lázně Toušeň – 560 Kč
  • Svémyslice – 1 550 Kč

Pán Bůh zaplať za každý dar.

Farní akce – srpen

Pravidelné farní akce (dětské mše, výuka náboženství, modlitby matek, biblický klub, manželské exercicie) se během prázdnin nekonají.

Farní zpravodaj

V prázdninovém čísle farního zpravodaje najdete mimojiné rozhovor s naším dlouholetým farníkem Zbyňkem Gordonem Ludvíkem, četbu na pokračování od Kataríny Holcové a nechybí také tip na prázdninovou rekreaci v klášterním penzionu.