Kontakt na kněze:  P. Milan Kačaljak,   +420 602 765 609 farnost.brandys@gmail.com

Římskokatolická farnost

Brandýs nad Labem

Modlitba posvátního ružence

Modlitba posvátního ružence

Pozývam a prosím, ak je možné, keby sa každý deň modlil posvätný ruženec 30 min., resp. 35 min., před každou sv. omšou. Naozaj potrebujeme veľa modlitieb a pomoci od Pána i cez Pannu Máriu.

Zapsání úmyslu mše svaté

Zapsání úmyslu mše svaté

Kdo by měl zájem o zapsání úmyslu mše svaté, může tak učinit kdykoli osobně před mší či po mši svaté.

Pravidelné bohoslužby:

Případné změny prosím sledujte v sekcii Farní ohlášky.

Brandýs nad Labem, kostel Obrácení sv. Pavla

úterý: 19:00

středa: 19:00

čtvrtek: 19:00

pátek: 19:00

sobota: 19:00 (s nedělní platností)

neděle: 8:30

 

Lázně Toušeň, kostel sv. Floriána

neděle: 10:30

Svémyslice, kostel sv. Prokopa

neděle: 16:30

 

Zápy, kostel sv. Jakuba

1. sobota v měsíci: 16:15

 

Sluhy, kostel sv. Vojtěcha

3. sobota v měsíci: čas bude upřesněn

Mratín, kostel sv. Michala

mše se konají jen při významných příležitostech

Sbírky první neděli v měsíci

Sbírky v Brandýse při mši sv. první neděli budou použity na opravu varhan v Brandýse.
Restaurování varhan začalo v r. 2012. Doufáme, že zásadní část zbývajících oprav se povede na podzim, nejpozději do konce příštího školního roku. Pan varhanář Fišer během koronavirových opatření udělal hodně práce na jednotlivých dílech našich varhan. Ještě je třeba vyměnit motor, měch a několik dalších prací, ale většina prací by již měla být provedena. V letech 2012 až 2014 oprava stála zhruba 140 tisíc Kč. Všem dárcům velké díky.

Transparentní účet na opravu střechy kostela v Zápech

Zápský kostel je krásný, ale již dlouho potřebuje rekonstrukci krovů a střechy. Velké díky obci Zápy za zaplacení projektu. Cena opravy se pohybuje minimálně okolo 9 milionů. Co udělá zdražování materiálu a práce těžko odhadovat. Podáváme žádost o dotaci na ministerstvo kultury ČR do programu Záchrany architektonického dědictví.
V rámci plánu záchrany proběhl benefiční koncert pěveckého sboru Bonifantes. Aby se plán obnovy mohl urychlit, byl zřízen transparentní účet na opravu střechy v Zápech. Darovat můžete na účet: 247111028/5500
Odkaz na transparentní účet najdete: ZDE 

AKTUALITY – sledujte na našem FB:

Farní ohlášky

Chcete dostávat pravidelné farní ohlášky? Napište si o ně na e-mail farnost.brandys@gmail.com.

Čím žije farnost?

TADY najdete zápisy z farní pastorační rady. 

Ekumenická setkání se zpěvy z Taizé

Inspirování komunitou ve francouzském Taizé pořádáme spolu s brandýskými evangelíky (ČCE) a jinými křesťanskými sbory z Brandýsa a okolí jednou měsíčně ekumenická setkávání s modlitbami a zpěvy z Taizé.

Komunita Taizé je křesťanské ekumenické společenství klášterního typu nacházející se v burgundské vesnici Taizé ve Francii. Byla založena v roce 1940 bratrem Rogerem. Dnes komunita čítá kolem 100 bratrů, katolíků i různých protestantských vyznání, kteří pocházejí z více než 25 různých národů.

Modlitební setkání v duchu Taizé spočívá v kombinaci meditativních zpěvů a krátkých rozjímaní Písma. Konají se střídavě v některém z kostelů naší farnosti a v modlitebnách ČCE a jiných církví. Zváni jsou všichni lidé dobré vůle, ať již věřící či hledající, bez ohledu na vyznání.