Kontakt na kněze:  P. Josef Hurt,   +420 603 235 022 padre@josefhurt.cz

Římskokatolická farnost

Brandýs nad Labem

Slavnostní mše svatá v kostele Obrácení sv. Pavla na svátek Uvedení Páně do chrámu

Při mši sv. na Hromnice (Svátek Uvedení Páně do chrámu / Očišťování Panny Marie) bude v kostele Obrácení Sv. Pavla v Brandýse nad Labem provedena Bachova kantáta napsaná pro tuto příležitost — Ich habe genug.

Basové sólo – Vojtěch Vančura, instrumentální doprovod Jitka Matysová, Lenka Nečasová, Kateřina Trnavská, Adéla Kamínková, Ivan Lukačina, varhany a nastudování Marika Pečená.

„Hledaje v nabídce své obrazovky akustickou záchranu, narazil jsem na kanál, zasvěcený Bachovi. Byla tu i kantáta Ich habe genug – Mám dost. Mluvčím kantáty je prorok Simeon, jenž ve svém stáří uzřel narozeného Mesiáše, a proto říká Hospodinu „mám dost“. Ne „už jsem vším otráven“, ale „naplnil jsem poslání svého života“. Po indicku by se řeklo: Svou dharmu. Poslední část meditativní kantáty se pak náhle rozjede a roztančí v téměř valčíkovém rytmu na šokující text: Ich freue mich auf meinen Tod – Těším se na svou smrt. – Proč? Protože budu se svým Spasitelem.
Když se tak deset tisíc metrů nad zemí ozývalo veselé „Těším se na svou smrt“ – pomyslel jsem, jak je milé, že letecké společnosti nevychytají své služby do všech detailů a že se právě tady, v této situaci, může ozvat něco tak protikladného k modernímu vyceněnému optimismu, ke kultu věčného mládí a pseudověčného života, stráveného nejlépe na golfu a v kasinu. A pomyslel jsem, jak je milé si připomenout, že ačkoliv Východ bezpochyby má své mystické hlubiny – ty skutečné, nejen ty nastražené na naivní západní esoteriky – , Západ se v této oblasti věru nemá zač stydět. Jen se umět pořádně podívat. Někdy i na obrazovku v letadle.“

(Martin C. Putna)

Ekumenická setkání se zpěvy z Taizé

Inspirování komunitou ve francouzském Taizé pořádáme spolu s brandýskými evangelíky (ČCE) jednou měsíčně ekumenická setkávání s modlitbami a zpěvy z Taizé.

Komunita Taizé je křesťanské ekumenické společenství klášterního typu nacházející se v burgundské vesnici Taizé ve Francii. Byla založena v roce 1940 bratrem Rogerem. Dnes komunita čítá kolem 100 bratrů, katolíků i různých protestantských vyznání, kteří pocházejí z více než 25 různých národů.

Modlitební setkání v duchu Taizé spočívá v kombinaci meditativních zpěvů a krátkých rozjímaní Písma. Konají se střídavě v některém z kostelů naší farnosti a v modlitebně ČCE. Zváni jsou všichni lidé dobré vůle, ať již věřící či hledající, bez ohledu na vyznání.

Bohoslužby

Brandýs nad Labem, kostel Obrácení sv. Pavla
úterý, středa: 18:00
čtvrtek: 9:00
pátek: 18:00
neděle: 8:30
Lázně Toušeň, kostel sv. Floriána
neděle: 10:30
Svémyslice, kostel sv. Prokopa
neděle: 14:30
Zápy, kostel sv. Jakuba
1. sobota v měsíci: 16:15
Sluhy, kostel sv. Vojtěcha
3. sobota v měsíci: 16:15
Mratín, kostel sv. Michala
mše se konají jen při významných příležitostech

Kalendář

Život farnosti

Oznámení

Farní ples

Srdečně zveme na Farní staroboleslavsko-brandýský ples v hostinci U Jelena v Hlavenci v pátek 7.2.2020 od 19.30. Vstupenky budou v prodeji od ledna. Kontakt: Jarmila Habartová, tel. 775 276 586.

Mše svaté v týdnu

Všednodenní mše svaté se v zimních měsících konají na faře.

Sbírka minulý týden:

  • Brandýs nad Labem – 4 052 Kč
  • Lázně Toušeň – 1 170 Kč
  • Svémyslice – 546 Kč

Pán Bůh zaplať za každý dar.

Pravidelné farní akce – leden

Dětská mše

Mše svatá pro děti bude 12.1. od 10.30 hod.  v Brandýse (navíc k pravidelné ranní mši v 8.30).

Rozhovory za kostelem

V neděli 12.1. od 10 hod. zveme na Rozhovory za kostelem, cyklus setkání dospělých farníků s křesťanskou či hledající mládeží od 2. stupně ZŠ.

Klub duchovní četby

Klub duchovní četby se sejde v úterý 14. a 28.1. od 19.15 hod. na brandýské faře. Všichni farníci jsou srdečně zváni.

Manželské exercicie

V úterý 7. a 21.1. od 19.30 hod. se konají na faře svatoignácké manželské exercicie s modlitbou, meditací a sv. přijímáním.

Setkání Taizé

Zveme na druhé ekumenické setkání s modlitbou v duchu Taizé v neděli 5.1. od 17.30 hod. na evangelické faře (Horova 1885, Brandýs nad Labem).

Adorace v Toušeni

Zveme na pravidelnou tichou adoraci Nejsvětější Svátosti každou neděli od 19 do 20 hod. v Toušeni.

Modlitby maminek

Maminky z naší farnosti se sejdou ke společné modlitbě růžence ve čtvrtek 16.1. ve 20 hod. na faře.

Spolčo

Spolčo farní mládeže se koná v neděli 12.1. od 17 hod. na faře — zváni jsou mladí od 6. třídy.

Farní zpravodaj

Lednové číslo farního zpravodaje nás zve do Mariiny legie k apoštolátu víry. Přináší též vzpomínku Petra Piťhy na paní Milenu Hákovou a několik inspirativních odstavců z „Uvedení do zbožného života“ od sv. Františka Saleského. Samozřejmě nechybí tradiční četba na pokračování od Kataríny Holcové.