Kontakt na kněze:  P. Josef Hurt,   +420 603 235 022 padre@josefhurt.cz

Římskokatolická farnost

Brandýs nad Labem

Mše svaté v době vánoční

Úterý 24.12. – Štědrý den
Brandýs: odpolední mše sv. od 16 hod.
půlnoční mše sv. od 24 hod. (celebruje P. Bulín)
Toušeň: večerní mše sv. od 21 hod.
Svémyslice: půlnoční mše sv. od 24 hod.
Středa 25.12. – Narození Páně
Brandýs: mše sv. od 10 hod.
Čtvrtek 26.12. – sv. Štěpána
Brandýs: mše sv. od 9 hod.
Neděle 29.12. – Sv. Rodiny
Brandýs: mše sv. od 8.30 hod.
Toušeň: mše sv. od 10.30 hod.
Svémyslice: mše sv. od 14.30 hod.
Úterý 31.12. – sv. Silvestr
Brandýs: mše sv. od 18 hod.
Středa 1.1. – Slavnost Matky Boží Panny Marie
Brandýs: mše sv. od 10 hod.

Bohoslužby

Brandýs nad Labem, kostel Obrácení sv. Pavla
úterý, středa: 18:00
čtvrtek: 9:00
pátek: 18:00
neděle: 8:30
Lázně Toušeň, kostel sv. Floriána
neděle: 10:30
Svémyslice, kostel sv. Prokopa
neděle: 14:30
Zápy, kostel sv. Jakuba
1. sobota v měsíci: 16:15
Sluhy, kostel sv. Vojtěcha
3. sobota v měsíci: 16:15
Mratín, kostel sv. Michala
mše se konají jen při významných příležitostech

Kalendář

Život farnosti

Oznámení

Ekumenická setkání s modlitbami a zpěvy z Taizé

Inspirování komunitou ve francouzském Taizé jsme oslovili křesťanská společenství v Brandýse a okolí s nabídkou ekumenického setkávání s modlitbami a zpěvy z Taizé.
První setkání bude v naší farnosti v neděli 1. prosince od 17:30 hodin.

Duchovní obnova

Adventní duchovní obnova s P. Kunešem bude v sobotu 7. prosince od 9 hodin.

Roráty

se budou konat o sobotách 7., 14. a 21. prosince od 7 hodin. Po ní zveme všechny účastníky na snídani na faře.

Mše svaté v týdnu

Všednodenní mše svaté se v zimních měsících konají na faře.

Oprava zvonice – září – listopad

více informací na facebookové stránce Oživení zvonice v Brandýse nad Labem

Sbírka minulý týden:

  • Brandýs nad Labem – 4 346 Kč
  • Lázně Toušeň – 970 Kč
  • Svémyslice – 952 Kč

Pán Bůh zaplať za každý dar.

Pravidelné farní akce – prosinec

Dětská mše

Mše svatá pro děti bude 8.12. od 10.30 hod.  v Brandýse (navíc k pravidelné ranní mši v 8.30).

Klub duchovní četby

Klub duchovní četby se sejde v úterý 3. a 17.12. od 19.15 hod. na brandýské faře. Všichni farníci jsou srdečně zváni.

Manželské exercicie

V úterý 10.12. od 19.30 hod. se konají na faře svatoignácké manželské exercicie s modlitbou, meditací a sv. přijímáním.

Rozhovory za kostelem

V sobotu 14.12. v 10 hod. zveme na Rozhovory za kostelem, cyklus sobotních setkání dospělých farníků s křesťanskou či hledající mládeží. Tentokrát je povede Mgr. Melicharová.

Modlitby maminek

Zveme maminky z naší farnosti ke společné modlitbě růžence ve čtvrtek 19.12. ve 20 hod. na faře.

Spolčo

Spolčo farní mládeže se koná v neděli 8. a 22.12. od 17 hod. na faře — zváni jsou mladí už od 6. třídy.

Katecheze pro dospělé

Podzimní cyklus katechezí pro dospělé s jáhnem Pečeným pokračuje ve středu 11.12. po mši svaté. Hlavním tématem je modlitba.

Adorace v Toušeni

Zveme na pravidelnou tichou adoraci Nejsvětější Svátosti každou neděli od 19 do 20 hod. v Toušeni.

Farní zpravodaj

Hlavním tématem prosincového čísla farního zpravodaje jsou ekumenická setkání. Setkávání se zpěvy a modlitbami v duchu komunity ve francouzském Taizé pořádá nově naše farnost; na jiný typ, s kontemplativní modlitbou, jsme zváni k našim evangelickým přátelům. Dále přinášime krátké ohlédnutí za výpravou na houby. Samozřejmě nechybí tradiční četba na pokračování od Kataríny Holcové.