Kontakt na kněze:  P. Josef Hurt,   +420 603 235 022 padre@josefhurt.cz

Římskokatolická farnost

Brandýs nad Labem

Bohoslužby

Brandýs nad Labem, kostel Obrácení sv. Pavla
úterý, středa: 18:00
čtvrtek: 9:00
pátek: 18:00
neděle: 8:30
Lázně Toušeň, kostel sv. Floriána
neděle: 10:30
Svémyslice, kostel sv. Prokopa
neděle: 14:30
Zápy, kostel sv. Jakuba
1. sobota v měsíci: 16:15
Sluhy, kostel sv. Vojtěcha
3. sobota v měsíci: 16:15
Mratín, kostel sv. Michala
mše se konají jen při významných příležitostech

Kalendář

Život farnosti

Oznámení

Nepřítomnost P. Josefa Hurta

Z důvodu dovolené odpadají od úterka 15. října do čtvrtka 17. října mše svaté.

Společenství starších dětí a  mládeže

Zveme všechny starší děti (od cca 6. třídy) a mládež na „spolčo“, sejdeme se, již podruhé, 20. října od 17 hod. na faře.

Sčítání návštěvníků bohoslužeb

v neděli 6. října 2019 – v Brandýse se sešlo 100 návštěvníků, z toho 43 mužů a 57 žen, průměrný věk muži 46 a ženy 51 let.

Podzimní cyklus katechezí pro dospělé

s jáhnem Janem Pečeným probíhá ve středu jednou za 14 dní po mši svaté. Na další setkání se těšíme 23. října.

Zádušní mše za Tomáše Krejcárka

bude v sobotu 26. října od 17 hodin v kostele Obrácení sv. Pavla v Brandýse. Sloužit bude P. Jan Houkal.

Oprava zvonice – září – listopad

více informací na facebookové stránce Oživení zvonice v Brandýse nad Labem

Sbírka minulý týden:

  • Brandýs nad Labem – 4 780 Kč
  • Lázně Toušeň – 930 Kč
  • Svémyslice – 773 Kč

Pán Bůh zaplať za každý dar.

Pravidelné farní akce – říjen

Dětská mše

Mše svatá pro děti bude 13.10. od 10.30 hod.  v Brandýse (navíc k pravidelné ranní mši v 8.30).

Klub duchovní četby

Klub duchovní četby se sejde v úterý 8.10. a 22.10. od 19.15 hod. na brandýské faře. Všichni farníci jsou srdečně zváni.

Manželské exercicie

V úterý 1., 15. a 29.10. od 19.30 hod. se konají na faře svatoignácké manželské exercicie s modlitbou, meditací a sv. přijímáním.

Výuka náboženství

3.–5. třída: každou středu od 16 do 17 hod.
6.–9. třída: každou středu od 17 do 17.45 hod.
Sobotní náboženství pro 2. stupeň bude 12.10. od 10 hod.

Modlitby maminek

Zveme maminky z naší farnosti ke společné modlitbě růžence ve čtvrtek 17.10. ve 20 hod. na faře.

Spolčo

Spolčo farní mládeže je svoláno na neděle 6. a 20. října od 17 hod. na faře — zváni jsou mladí už od 6. třídy.

Katecheze pro dospělé

Podzimní cyklus katechezí pro dospělé s jáhnem Pečeným bude probíhat ve středu jednou za 14 dní. V říjnu se koná 9. a 23. po mši svaté.

Farní zpravodaj

V říjnovém čísle farního zpravodaje naleznete zejména bližší informace o našich pravidelných farních setkáváních – večerů s ignaciánskou meditací a Klubu duchovní četby. Informujeme také o novém webu s programem citové a sexuální výchovy pro -náctileté www.citovavychova.cz a samozřejmě nechybí tradiční četba na pokračování od Kataríny Holcové.