Kontakt na kněze:  P. Josef Hurt,   +420 603 235 022 padre@josefhurt.cz

Římskokatolická farnost

Brandýs nad Labem

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR proti šíření koronaviru jsou všechny bohoslužby ve farnosti i veškerý mimobohoslužebný program až do odvolání

ZRUŠENY.

Všichni pravidelní návštěvníci bohoslužeb jsou dispenzováni od nedělní povinnosti účasti na mši svaté. Využijte prosím možnost sledovat mši sv. přes sdělovací prostředky (rozhlas, televize, internetové vysílání). Seznam vysílaných online přenosů naleznete na webu www.mseonline.cz.
Mše svaté z baziliky Nanebevzetí Panny Marie – u Palladia země české jsou přenášeny online na www.staraboleslav.com/online-prenosy (denně obvykle v 9 a 18 hodin – případné změny viz web).
Každodenní malé duchovní povzbuzení našeho bývalého faráře P. Jana Houkala si můžete přečíst na www.srdcepane.cz.

K osobní návštěvě a modlitbě budou v časech nedělní mše kostely otevřeny.

V naléhavých případech kontaktujte P. Josefa Hurta.

Spojme se modlitbou v našich domovech každý den od 20.00 do 20.10.

(desátek růžence nebo korunka k Božímu milosrdenství, osobní modlitba, čtení Písma sv.)

Ekumenická setkání se zpěvy z Taizé

Inspirování komunitou ve francouzském Taizé pořádáme spolu s brandýskými evangelíky (ČCE) jednou měsíčně ekumenická setkávání s modlitbami a zpěvy z Taizé.

Komunita Taizé je křesťanské ekumenické společenství klášterního typu nacházející se v burgundské vesnici Taizé ve Francii. Byla založena v roce 1940 bratrem Rogerem. Dnes komunita čítá kolem 100 bratrů, katolíků i různých protestantských vyznání, kteří pocházejí z více než 25 různých národů.

Modlitební setkání v duchu Taizé spočívá v kombinaci meditativních zpěvů a krátkých rozjímaní Písma. Konají se střídavě v některém z kostelů naší farnosti a v modlitebně ČCE. Zváni jsou všichni lidé dobré vůle, ať již věřící či hledající, bez ohledu na vyznání.

Bohoslužby

Brandýs nad Labem, kostel Obrácení sv. Pavla
úterý, středa: 18:00
čtvrtek: 9:00
pátek: 18:00
neděle: 8:30
Lázně Toušeň, kostel sv. Floriána
neděle: 10:30
Svémyslice, kostel sv. Prokopa
neděle: 14:30
Zápy, kostel sv. Jakuba
1. sobota v měsíci: 16:15
Sluhy, kostel sv. Vojtěcha
3. sobota v měsíci: 16:15
Mratín, kostel sv. Michala
mše se konají jen při významných příležitostech

Kalendář

Všechny mše svaté i mimobohoslužebné akce do odvolání ZRUŠENY !

Život farnosti

Oznámení

Křížová cesta

Zveme na společnou modlitbu Křížové cesty každý postní pátek od 17.30 v kostele
Obrácení sv. Pavla. Páteční mše od 18 h. budou v kostele, ostatní všednodenní
mše budou až do odvolání slouženy na faře.

Sbírka minulý týden:

  • Brandýs nad Labem – 4 291 Kč
  • Lázně Toušeň – 910 Kč
  • Svémyslice – 632 Kč

Pán Bůh zaplať za každý dar.

Pravidelné farní akce – březen

Dětská mše

Mše svatá pro děti bude 8.3. od 10.30 hod.  v Brandýse (navíc k pravidelné ranní mši v 8.30).

Klub duchovní četby

Klub duchovní četby se sejde v úterý 3.3., 17.3. a 31.3. od 19.15 hod. na brandýské faře. Všichni farníci jsou srdečně zváni.

Manželské exercicie

V úterý 10. a 24.3. od 19.30 hod. se konají na faře svatoignácké manželské exercicie s modlitbou, meditací a sv. přijímáním.

Setkání Taizé

Zveme na čtvrté ekumenické setkání s modlitbou v duchu Taizé v neděli 8.3. od 17.30 hod., tentokrát v husitském kostele sv. Vavřince v Brandýse.

Adorace v Toušeni

Zveme na pravidelnou tichou adoraci Nejsvětější Svátosti každou neděli od 19 do 20 hod. v Toušeni.

Modlitby maminek

Maminky z naší farnosti se sejdou ke společné modlitbě růžence ve čtvrtek 19.3. ve 20 hod. na faře.

Spolčo

Spolčo farní mládeže se koná jednou za čtrnáct dní od 17 hod. na faře — zváni jsou mladí od 6. třídy. Březnové termíny setkání jsou 8.3.22.3. Kontakt: Cecilka Linková.

Výlet pro děti

Další sobotní výlet organizovaný naší farní mládeží se uskuteční 14.3. Pojedeme do Mníšku pod Brdy, kde se projdeme po poutním areálu Skalka a okolí. Sraz bude v 8.45 na náměstí v Brandýse. Návrat v 18.00 tamtéž. S sebou: jídlo a pití na celý den, dostatečně teplé turistické oblečení, pláštěnku a 40 Kč na
jízdné. Následující výlety jsou plánovány na 18.4., 16.5. a 13.6.

Farní zpravodaj

V březnovém čísle farního zpravodaje naleznete vzpomínku na paní Marii Plchovou, které nedávno opustila tento svět ve věku úctyhodných 97 let. Dále přinášíme rozhovor s Marikou Pečenou, brandýskou varhanicí a velkou milovnicí duchovní hudby a také zprávu z prvního sobotního výletu pro děti pořádaném společenstvím farní mládeže. Samozřejmě nechybí tradiční četba na pokračování od Kataríny Holcové.