Kontakt na kněze:  P. Milan Kačaljak,   +420 602 765 609 farnost.brandys@gmail.com

Římskokatolická farnost

Brandýs nad Labem

Janušův festival 2023

Janušův festival 2023

Pátý ročník Janůšova festivalu dětských chrámových sborů a schol se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2023 v aule Arcibiskupského gymnázia v Praze a budezakončen mší sv. v bazilice sv. Ludmily na náměstí Míru. Vstup diváků na festival je bezplatný. Nad festivalem...

Transparentní účet na opravu střechy kostela v Zápech

Zápský kostel je krásný, ale již dlouho potřebuje rekonstrukci krovů a střechy. Velké díky obci Zápy za zaplacení projektu. Cena opravy se pohybuje minimálně okolo 9 milionů. Co udělá zdražování materiálu a práce těžko odhadovat. Podáváme žádost o dotaci na ministerstvo kultury ČR do programu Záchrany architektonického dědictví.
V rámci plánu záchrany proběhl benefiční koncert pěveckého sboru Bonifantes. Aby se plán obnovy mohl urychlit, byl zřízen transparentní účet na opravu střechy v Zápech. Darovat můžete na účet: 247111028/5500
Odkaz na transparentní účet najdete: ZDE 

Farní ohlášky

Chcete dostávat pravidelné farní ohlášky? Napište si o ně na e-mail farnost.brandys@gmail.com.

Čím žije farnost?

TADY najdete zápisy z farní pastorační rady. 

Ekumenická setkání se zpěvy z Taizé

Inspirování komunitou ve francouzském Taizé pořádáme spolu s brandýskými evangelíky (ČCE) a jinými křesťanskými sbory z Brandýsa a okolí jednou měsíčně ekumenická setkávání s modlitbami a zpěvy z Taizé.

Komunita Taizé je křesťanské ekumenické společenství klášterního typu nacházející se v burgundské vesnici Taizé ve Francii. Byla založena v roce 1940 bratrem Rogerem. Dnes komunita čítá kolem 100 bratrů, katolíků i různých protestantských vyznání, kteří pocházejí z více než 25 různých národů.

Modlitební setkání v duchu Taizé spočívá v kombinaci meditativních zpěvů a krátkých rozjímaní Písma. Konají se střídavě v některém z kostelů naší farnosti a v modlitebnách ČCE a jiných církví. Zváni jsou všichni lidé dobré vůle, ať již věřící či hledající, bez ohledu na vyznání.