Naše kostely a kaple

stránka ve výstavbě …

Brandýs nad Labem - kostelBrandýs nad Labem – kostel obrácení svatého Pavla

Brandýský kostel Obrácení sv. Pavla byl postaven v letech 1541-42 italským stavitelem Matteem Borgorellim jako jedna z prvních renesančních kostelních staveb severně od Alp. Stavba byla zadána Kunrátem Krajířem z Krajku jako renesanční modlitebna Jednoty bratrské. Po převzetí panství Krajířů z Krajku Českou královskou komorou byl brandýský Sbor přeměněn na katolický kostel Obrácení sv. Pavla. V roce 1754 byl kostel barokně přestavěn. Ke kostelu náleží zvonice, jejíž dnešní čtyřboká věžovitá podoba s bání o dvou patrech vděčí přestavbě z r. 1753. Před zvonicí zaujme plastika sv. Jana Nepomuckého z r. 1755, která v letech 1857-1920 tvořila dominantu brandýského náměstí. Po dokončení rekonstrukce byla opět přenesena zpět na náměstí.

ZapyZápy – kostel svatého Jakuba Staršího
Lázně Toušeň - kostelLázně Toušeň – kostel svatého Floriana
– kaple svatého Floriana
SvemysliceSvémyslice – kostel svatého Prokopa
MratinMratín – kostel
SluhySluhy – kostel svatého Vojtěcha
Dřísy – kaple