Kontakt na kněze:  P. Milan Kačaljak,   +420 602 765 609 farnost.brandys@gmail.com

Farní ohlášky

Aktuální týden

  Týdenní liturgický kalendář a mše svaté ve farnosti

    • Neděle 26. května: Slavnost Nejsvětější Trojice
     Mše sv.
     Brandýs n.L.    9:00
     Lázně Toušeň  10:30
     Svémyslice  16:30
    • Pondělí 27. května: Památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa
     Mše sv. 
     Brandýs n.L. 18:30
      • Úterý 28. května: Votivní mše o Panně Marii
       Mše sv. 
       Brandýs n.L. 18:30
      • Středa 29. května: Sv. Pavla VI., papeže
       Mše sv. 
       Brandýs n.L. 18:30
      • Čtvrtek 30. května: Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)
       Mše sv. 

       Brandýs n.L. 18:30
      • Pátek 31. května: Svátek Navštívení Panny Marie
       Mše sv. 

       Brandýs n.L. 18:30
      • Sobota 1. června: Památka sv. Justina, mučedníka
       Zápy  16:15
       Brandýs n.L.  18:30
       • Neděle 2. června: Devátá neděle v mezidobí
        Mše sv.

        Brandýs n.L.    9:00
        Lázně Toušeň  10:30
        Svémyslice  16:30

        PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: Brandýs nad Labem 30 min. před každou všednodenní mší svatou nebo v neděli či o slavnosti po mši svaté, Lázně Toušeň po nedělní mši svaté, Svémyslice po nedělní mši svaté, Mratín, Zápy po mši svaté. Kromě toho kdykoliv a kdekoliv po domluvě s knězem.


        Ohlášky:

        • V úterý 28.5. od 16:00 se koná výuka náboženství na faře v Brandýse.

        • Prosím o úklid kostela skupinu č. 3.
        • V pondělí 27.5. od 19:00 se na brandýské faře koná Setkání nad biblí. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
         • Ve čtvrtek po mši svaté (Boží tělo) bude adorace spojená s modlitbou u jednotlivých oltářů v kostele a v pátek po mši svaté bude půlhodinová adorace.
         • Od 1.5. se v našem kostele v Brandýse každý den (i v pondělí) koná májová pobožnost při vystavené Svátosti oltářní, vždy po mši svaté.
         • Od 1. června budou po skončení mše svaté litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (kromě nedělí).
         • Zveme první sobotu v měsíci ve Staré Boleslavi, v bazilice Panny Marie, na Fatimskou pobožnost po mši svaté v 9 hod.
         • Dne 18.6. (úterý) v 9 hod. bude u nás vikariátní mše svatá za účasti kněží z vikariátu. Všichni, kdo mohou, jsou srdečně zváni.
         • Televize Noe a Publicistika otevírají mladým křesťanům cestu do médií: Televize Noe ve spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze, jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství pražské, hledá zájemce o práci v médiích. Pro mladé křesťany (případně i pro sympatizanty křesťanství), kteří mají po maturitě a chtěli by zkusit práci v médiích, je výbornou příležitostí Akademie televize Noe. V rámci ní televize Noe zajistí vybraným zájemcům o studium Publicistiky výraznou finanční pomoc na pokrytí školného (v roce 2024/25 činí 32 000 Kč). Tito studenti pak od prvního ročníku kromě studia mediální školy sbírají zkušenosti v oboru díky praxi v pražské redakci televize Noe. Základní informace o Akademii televize Noe: https://www.vosp.cz/noe.

         předchozí týden

         Týdenní liturgický kalendář a mše svaté ve farnosti

         • Neděle 12. května: Sedmá neděle velikonoční, svátek matek
          Mše sv.

          Brandýs n.L.    9:00
          Lázně Toušeň  10:30
          Svémyslice  16:30
         • Pondělí 13. května: Panny Marie Fatimské
          Mše sv. 
          Brandýs n.L. 18:30
            • Úterý 14. května: Svátek sv. Matěje, apoštola
             Mše sv. 
             Brandýs n.L. 18:30
            • Středa 15. května: Středa po 7. neděli velikonoční
             Mše sv. 
             Brandýs n.L. 18:30
            • Čtvrtek 16. května: Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
             Mše sv. 

             Brandýs n.L. 18:30
            • Pátek 17. května: Pátek po 7. neděli velikonoční
             Mše sv. 

             Brandýs n.L. 18:30
            • Sobota 18. května: Sobota po 6. neděli velikonoční
             St. Boleslav, basilika Panny Marie  13:00
             • Neděle 19. května: Slavnost seslání Ducha Svatého
              Mše sv.

              Brandýs n.L.    9:00
              Lázně Toušeň  10:30
              Svémyslice  16:30

              PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: Brandýs nad Labem 30 min. před každou všednodenní mší svatou nebo v neděli či o slavnosti po mši svaté, Lázně Toušeň po nedělní mši svaté, Svémyslice po nedělní mši svaté, Mratín, Zápy po mši svaté. Kromě toho kdykoliv a kdekoliv po domluvě s knězem.


               

              Ohlášky:

              • V úterý 14.5. od 16:00 se koná výuka náboženství na faře v Brandýse.
              • V sobotu 18.5. se koná Audience u císaře Karla I. Program začne v 10:00 na nádraží v Brandýse nad Labem příjezdem historického parního vlaku; ve 13:00 bude mše svatá v chrámě Nanebevzetí Panny Marie celebrovaná Mons. Stanislavem Přibylem, biskupem litoměřickým. Program bude pokračovat ve 14:00 na zahradě zámku Brandýs nad Labem. V 15:00 bude na nádraží v Brandýse odjezd historického parního vlaku. Všichni jsou srdečně zváni.
              • V sobotu 18.5. nebude mše sv. v Brandýse, srdečně zveme na slavnostní mši sv. do Staré Boleslavi do baziliky Panny Marie (od 13:00).
               • Děkuji velmi pěkně za jakoukoli pomoc při organizaci Prvního sv. přijímání i za výjimečnou výzdobu, za zpěv, pomoc při ministrování a opravdu za vše, co pomohlo k milostivému příběhu. Jsem opravdu velmi vděčný za každou upřímnou pomoc a organizování dětí. Velmi přeji jim, ale i nám, aby v nás rostla láska k Pánu Ježíši a pravidelné modlitbě a věrnosti katolickému učení a pozvání k svátostem (svatá zpověď, první pátky, svaté přijímání).
               • Příští týden prosím o úklid kostela skupinu č. 2.
               • V pondělí 13. 5. je vzpomínka Panny Marie Fatimské, po mši sv. bude fatimská pobožnost. Srdečně zvu.
               • V pátek po mši svaté bude půlhodinová adorace.
               • Od 1.5. se v našem kostele v Brandýse každý den (i v pondělí) koná májová pobožnost při vystavené Svátosti oltářní, vždy po mši svaté.
                 • Od čtvrtka 9.5. bude po májové pobožnosti ještě devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého – novéna k Duchu Svatému.
                 • Příští neděli 19. 5. od 15:00 bude Svatodušní slavnost v zahradě Rodinného klubu Klíček. Srdečně jsme zváni na piknik, hry pro děti, bohoslužbu slova s živou kapelou. Bližší informace na nástěnce.
                 • Pozvání na Svatodušní duchovní obnovu 25.5. od 16:00 h. v kostele sv. Maří Magdalény v Benátkách nad Jizerou. Duchovní obnovu povede P. Anthony Saji VC, člen Kongregace vincentinů, původem z Indie. Vstup je volný a je možné přijít i na část programu. Bližší informace na plakátku na nástěnce, na telefonním čísle 728 944 872, nebo mailem mb.rathouska@seznam.cz či https://frbill.net/cs/.
                 • V pondělí 27.5. od 19:00 se na brandýské faře koná Setkání nad biblí. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

                 Příležitost ke svátosti smíření

                 • Vždy 45 minut před mší svatou
                 • Kromě toho kdykoliv a kdekoliv po domluvě s knězem.

                 Zapsání úmyslu mše svaté

                 Kdo by měl zájem o zapsání úmyslu mše svaté, může tak učinit kdykoli osobně před mší či po mši svaté.

                 V případě potřeby volejte

                 +420 602 765 609

                 Kontakt

                  

                 Kněz:

                 Mgr. Milan Kačaljak

                 tel.: +420 602 765 609

                 Římskokatolická farnost Brandýs nad Labem

                 F. X. Procházky 24/7
                 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

                 IČ: 638 29 568

                 Bankovní spojení: 0427765379/0800