Kontakt na kněze:  P. Milan Kačaljak,   +420 602 765 609 farnost.brandys@gmail.com

DOTAZNÍK

Milí farníci,

dostává se k vám dotazník, jehož cílem je získat vaši zpětnou vazbu na současnou podobu farnosti Brandýs nad Labem. 

Dotazník je plně anonymní. Za jeho vyplnění budeme vděčni.

Otázky jsou pokládané tak, aby pomohly zmapovat názory nás farníků různého věku, zbožnosti, vzdělání.  Dotazník může vyplnit více členů domácnosti (i děti). Dotazník ale vyplňujte, prosím, každý za sebe

Dotazník umožní plánovat budoucí směřování naší farnosti. Pomůže hledat to, k čemu nás Bůh povolává.

Josef Hurt, farář