Kontakt na kněze:  P. Milan Kačaljak,   +420 602 765 609 farnost.brandys@gmail.com

Zápy – kostel svatého Jakuba Staršího

První zmínka o kostele v Zápech pochází z roku 1329. Starý zápský chrám byl zděný, uvnitř vybílený a měl vysokou kamennou věž, na jižní straně pak zvonici, která se zachovala dodnes. Presbyteř byla klenutá, loď měla plochý tabulový strop, oltáře byly tři. Roku 1750 byl chrám do základů přestavěn dle plánů Kiliana Ignáce Dientzenhofera v ozdobném baroku.

Loď kostela je 30 metrů dlouhá a 19 metrů široká, obdélný presbytář je orientován k severovýchodu a je i s lodí opatřen klenbami. K jižní stěně presbytáře přiléhá sakristie o téměř čtvercovém půdorysu. Kostel má v přední části lodě kryptu. Nad hlavním vchodem, který se nyní nepoužívá, je socha sv. Jakuba. Hlavní oltář je vyzdoben obrazem Stětí sv. Jakuba od Filipa Leutnera z roku 1769. Levý boční oltář je zasvěcen Andělu Strážci, pravý Janu Nepomuckému. Vedle vchodu býval umístěn vzácný, na dřevě malovaný epitaf Mikuláše Bryknara z Brukštejna pocházející z roku 1590. Nyní je zapůjčen a vystavován na brandýském zámku a v kostele jej nahradila zmenšená fotografie. Vlevo od hlavního oltáře je barokní kazatelna, na které jsou reliéfy znázorňující výjevy ze života sv. Jakuba Staršího, úplně vpravo pak cestu ostatků světce z Palestiny do Santiaga de Compostela. Součástí mobiliáře jsou barokní intarzované lavice. Šestnáctirejstříkové varhany barokniho typu byly postaveny ve 20. letech 19. stol. (Více o varhanech a zvukové ukázky naleznete na externím odkaze: varhany v Zápech)

Samostatná kamenná zvonice je mohutná patrová goticko-renesanční hranolová stavba ze 16. století s kamenným ostěním u vchodu. V patře do všech stran ústí lomeným obloukem zakončená okna a stavbu kryje štíhlá jehlancová střecha, zakončená makovicí s křížem. Do přízemí se vstupuje půlkruhově sklenutým vchodem roubeným kamenným ostěním. Původně mívala zvonice tři zvony, do dneška se zachovaly dva. Velký zvon Panny Marie nese reliéf staroboleslavského Palladia a pochází pravděpodobně z konce 18. století. Menší, starší (ze 14. století?) zvon Evangelistů je tzv. umíráček.

Kostel je obehnán barokní ohradní zdí s hřbitovní branou. V rohu hřbitova stojí barokní márnice s kostnicí, postavená kolem poloviny 18. století. Na hřbitově jsou cenné náhrobky z 18. a poloviny 19. století (náhrobek ve tvaru srdce a náhrobek v blízkosti zvonice při ohradní zdi).

Od roku 1587 patřily Zápy pod farnost Čelákovice; od roku 1614 do farnosti Brandýs nad Labem. V roce 1785 bylo v Zápech založeno místní kaplanství.

Fotogalerie

foto: Marika Pečená