Kontakt na kněze:  P. Milan Kačaljak,   +420 602 765 609 farnost.brandys@gmail.com

Lázně Toušeň – kostel a kaple svatého Floriána

Kostel se stejným zasvěcením jako starší kaple sv. Floriánu se nachází na okraji návsi se vstupem položeným k hlavní silnici. Stavba kostela s téměř severo-jižní orientací byla podle projektu Ludvíka Láblera zahájena v dubnu roku 1889 a 4. května 1890 slavnostně vysvěcena. Nevelký jednolodní plochostropý kostel severo-jižní orientace je vystavěný v novogotickém stylu, s presbytářem na jižní straně. V lodi a presbytáři jsou osazeny dvojice lomeným obloukem opatřených oken a v čelní stěně nad vchodem se nachází rozeta. Na hřebenu sedlové střechy, kryjící chrámovou loď, je umístěn štíhlý sanktusník zakončený na vrcholu makovicí s křížem. V roce 2005-2006 prošel celý objekt generální opravou a dne 20. 5. 2006 byl kostel nově slavnostně vysvěcen.

Téměř ve středu obce stojí zděná kaple sv. Floriána z konce 18. století s obdélnou lodí zaklenutou valenou klenbou, orientovanou východ – západ, krytou sedlovou střechou a s křížem osazeným na vrcholu západního štítu. V delších stěnách lodi jsou prolomena segmentovým obloukem zaklenutá okna a v západní stěně lodi pravoúhlý vchod, orámovaný pískovcovým ostěním. K východní straně lodi přiléhá užší hranolová zvonice. Do věže zvonice se vstupuje vchodem na východní straně. V patře zvonice jsou na východní a jižní stěně umístěny sluneční hodiny a v severní stěně zapuštěn výklenek, na jehož zadní stěně je zobrazena postava sv. Floriána. Ve všech stěnách horní části věže jsou prolomena segmentovým obloukem zaklenutá okna. Věž je krytá nízkou jehlancovou stříškou s lucernou završenou cibulovou kopulí a křížem ve vrcholu. Poslední celková oprava kaple proběhla na náklady obce v roce 2006.

Fotogalerie