Kontakt na kněze:  P. Milan Kačaljak,   +420 602 765 609 farnost.brandys@gmail.com

Svémyslice – kostel svatého Prokopa

Dle místní kroniky byl kostel sv. Prokopa zbudován ve 12. století jako farní chrám k poctě sv. Prokopa, opata slovanského na Sázavě. Kostel s lodí orientovanou ve směru východ – západ je prvně připomínán k roku 1352. Chrám byl již roku 1384 farním děkanátu Brandejského a platilo se z něho 21 gr. půlletně desátku papežského. Kostel se v původní podobě nezachoval, ale o zajímavém způsobu jeho ranně gotické stavby svědčí půdorys z roku 1754 v originále uchovávaný v archivu místodržitelském (viz fotogalerie). Sešlý věkem byl v roce 1770 zbořen a roku 1773 byl na místě původního zajímavého gotického chrámu od základu zbudován nynější pozdně barokní kostel. Prostá barokní stavba s obdélnou lodí a čtvercovým presbytářem, zastropenými plackovou klenbou, je opatřena půlkruhově zakončenými okny. Na střeše, v místech styku presbytáře s lodí, je umístěna sanktusová věžička.

Jižně od kostela stojí renesanční, barokně upravená a stanovou střechou krytá (1846), hranolová zvonice s půlkruhově zaklenutými okny v patře a s polygonálním schodištěm přiléhajícím k východní stěně. V přízemí zvonice, nesoucí na stěnách zbytky sgrafitové výzdoby, je z jižní strany zazděný půlkruhově zaklenutý vstup, kterým se procházelo na hřbitov rozkládající se v okolí kostela. Při jihozápadním nároží hřbitova stojí objekt barokní márnice z 2. poloviny 18. století. Chrám je nyní kulturní památkou.

1614 farnost Brandýs nad Labem; 1900 samostatná farnost; ….. farnost Brandýs nad Labem; 1973 farnost Čelákovice; 1976 farnost Brandýs nad Labem.

Fotogalerie