Kontakt na kněze:  P. Josef Hurt,   +420 603 235 022 padre@josefhurt.cz

Svémyslice – kostel svatého Prokopa

Svémyslice - kostelBohoslužby:

Neděle: 14:30 hod

Dle místní kroniky byl kostel sv. Prokopa zbudován ve 12. století jako farní chrám k poctě sv. Prokopa, opata slovanského na Sázavě. Chrám byl již roku 1384 farním děkanátu Brandejského a platilo se z něho 21 gr. půlletně desátku papežského. Chrám se v původní podobě nezachoval, ale o zajímavém způsobu jeho ranně gotické stavby svědčí půdorys z roku 1754 v originále uchovávaný v archivu místodržitelském. Chrám sešlý věkem byl v roce 1770 zbořen a roku 1773 byl na místě původního zajímavého gotického chrámu od základu zbudován nynější pozdně barokní kostel. Pouze zvonice byla ušetřena. Byla tehdy vyšší než nyní a měla baňatou střechu, která byla až v roce 1846 nahrazena nynější stanovou střechou. Chrám je nyní kulturní památkou.

Mapa: