Společenství mládeže

Společenství mládeže

Setkávání pro dospívající ve věku cca 14-18 let se koná zpravidla jednou za měsíc v neděli od 18 hodin. Průběh setkávání se přizpůsobuje naladění skupinky: hry, zpívání, povídání si o Pánu Bohu a společné aktivity.

Konkrétní termíny bývají zveřejněny v ohláškách.
Kontakt: Marta Kupková, e-mail: marta.kupkova@seznam.cz, tel.: 777 027 040.