Ignaciánské meditace

Ignaciánské meditace (nejen) pro manžele v naší farnosti se konají vždy jednou za dva týdny v úterý od 19:30 a trvají cca 90 minut. Setkání probíhají na faře v Brandýse. Není nezbytně nutné, aby se zúčastnili oba manželé, je možné se v páru střídat, zváni jsou samozřejmě i jednotlivci.

Struktura meditací je vždycky stejná:
   1.   Společné čtení evangelia z následující neděle
   2.   Krátký úvod k rozjímání od otce Josefa (10 – 15 min.)
   3.   cca 30 min individuální meditace
   4.   15 min adorace v tichu
   5.   Svaté přijímání
Společenství, které jak doufáme společně vytvoříme, se bude společně modlit za všechna manželství i za kněze.

Konkrétní termíny bývají zveřejněny v ohláškách.
Kontakt: Marta Linková, e-mail: marta.linka@seznam.cz, t.č. 608 340 482.