Biblický klub

Setkání Biblického klubu se konají vždy jednou za dva týdny v úterý od 19.15 na brandýské faře.
Na programu je četba duchovních textů tradičních i moderních, krátké rozjímání o přečteném a modlitba nešpor.
Všichni farníci jsou srdečně zváni.

Konkrétní termíny bývají zveřejněny v ohláškách.
Kontakt: Michal Kulich, e-mail: kulich@mm.st.