Nedělní oznámení

10. března – 9. neděle v mezidobí

Liturgický kalendář

Úterý 19. března – slavnost sv. Josefa
Pondělí 25. března – slavnost Zvěstování Páně

Oznámení

Křížová cesta

V postní pátky vždy přede mší svatou od 17:30.

Biblický klub

Setkání Biblického klubu budou v úterý 12. a 26. 3.  od 19.15 na brandýské faře. Všichni farníci jsou srdečně zváni.

Manželské exercicie

V úterý 5. a 19. března od 19:30 se konají na faře svatoignácké manželské exercicie s modlitbou, meditací a svatým přijímáním. Všichni farníci, nejen ti zadaní, jsou srdečně zváni.

Dětská mše svatá

Mše svatá pro děti bude 10.3. od 10:30 hodin v Brandýse (navíc k pravidelné ranní mši v 8:30 hodin). Po dětské mši, cca. od 11:30, se koná setkání chlapců vedené M. Kupkovou.

Setkání mládeže 10.3.

10.3. setkání mládeže – také pro ty, kteří nebudou hrát na pašijích, pro povzbuzení na cestě víry… ohlédnutí za setkáním mládeže v Panamě

Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnovu povede P. Jan Houkal v sobotu 16.3. od 9 do 12 hod.

Doporučujeme aplikaci „Postní kapky“ – kratičké zamyšlení na každý postní den, dostupné pro mobily i PC.

Modlitby matek

Maminky z naší farnosti se sejdou ke společné modlitbě růžence ve čtvrtek 21. března ve 20 hodin na faře.

beseda o Irsku – IRSKÁ CESTA – pátek 22. března

V blízkosti sympatického svátku sv. Patrika vás zveme na povídání s Jiřím Peckou, který prožil 3 roky v Irsku. Bydlel tam chvíli u jezuitů v Dublinském ghettu, živil se prací na benzínové pumpě a v jiných zaměstnáních, ale hlavně poznával tuto zvláštní zemi. Její posvátná místa, historii, skvělou muziku i srdečné lidi. K nám přijde s promítáním obrázků a s povídáním o tom, jak ho tyto 3 roky života změnily.

Příprava na biřmování

Zveme zájemce z řad mládeže i starších k přípravě na biřmování. Začali jsme již s několika farníky, předběžný termín biřmování v září.

První svaté přijímání v neděli 23. června

Nabízíme možnost přípravy na první svaté přijímání dětí, které by chtěly tuto svátost přijmout a přijímat. Příprava začne v týdnu od 13. května, první svaté přijímání proběhne v neděli 23. června 2019.
Informace a přihlášky:
     otec Josef Hurt, e-mail: padre@josefhurt.cz,  tel.: 603 235 022
     Marta Kupková, e-mail: marta.kupkova@seznam.cz, tel.: 777 027 040

Farní tábor

Termín letního farního tábora 2019: 6.-13. července 2019.
Místo konání: Hostinné (u Trutnova), ubytování je zajištěno ve Skautském domě
Věková skupina: cca 6-14 let (starší děti nad 14 let budou pomáhat s programem tábora)
Předběžná cena: 1 500 Kč / dítě. Pokud by měla být cena překážkou pro účast Vašeho dítěte na táboře, dejte prosím vědět a můžeme vše vyřešit individuálně. Farnost pravidelně na konání letních táborů přispívá a je otevřená finanční pomoci.
Zvány jsou všechny děti z farností Brandýs a Boleslav (a také jejich kamarádi odjinud).
Podrobné informace budou k dispozici od 04/2019.
Přihlášky: Marta Kupková, e-mail: marta.kupkova@seznam.cz, tel.: 777 027 040.

Sbírka

Sbírka minulý týden: Brandýs nad Labem 4 331 Kč, Lázně Toušeň – 830 Kč, Svémyslice – 909 Kč.
Pán Bůh zaplať za každý dar.

S přáním požehnaného týdne Vám i Vašim rodinám
P. Josef Hurt