Nedělní oznámení

12. května – 4. neděle velikonoční

Liturgický kalendář

Úterý 14. května – Svátek sv. Matěje
Čtvrtek 16. května – Svátek sv. Jana Nepomuckého
Pondělí 20. května – Památka sv. Klementa M. Hofbauera
Čtvrtek 30. května – Slavnost Nanebevstoupení Páně
Pátek 31. května – Svátek Navštívení Panny Marie

Oznámení

Dětská mše

Mše svatá pro děti bude 12.5. od 10.30 v Brandýse (navíc k pravidelné ranní mši v 8.30). Po dětské mši, cca. od 11:30, se koná setkání chlapců vedené M. Kupkovou.

Biblický klub

Setkání Biblického klubu budou v úterý 7. a 21.5. od 19.15 na brandýské faře. Na programu je četba duchovních textů tradičních i moderních, krátké rozjímání
o přečteném a modlitba nešpor. Všichni farníci jsou srdečně zváni.

Manželské exercicie

V úterý 14. a 28.4. od 19.30 se konají na faře svatoignácké manželské exercicie s modlitbou, meditací a sv. přijímáním.

Modlitby matek

Maminky z naší farnosti se sejdou ke společné modlitbě růžence ve čtvrtek 16.5. ve 20 h. na faře.

Májové pobožnosti

Během května se budou po páteční mši (od 18.00 h.) konat májové pobožnosti. (Zveme k soukromé četbě, lze si vybrat text pro rozvoj zbožnosti, spirituality.)

Noc kostelů

V pátek 24.5. proběhne již tradiční Noc kostelů. Otevřeny budou kostely v Brandýse a v Zápech. Program NK v Brandýse najdete na samostatné stránce: http://farnost-brandys.cz/noc-kostelu/

Brigáda na faře

Zveme ochotné farníky na brigádu v budoucí kapli na faře v sobotu 16.6. od 9.00 h.

Příprava na biřmování

Zveme zájemce z řad mládeže i starších k přípravě na biřmování. Začali jsme již s několika farníky, předběžný termín biřmování v září.

První svaté přijímání v neděli 23. června

Nabízíme možnost přípravy na první svaté přijímání dětí, které by chtěly tuto svátost přijmout a přijímat. Příprava začne v týdnu od 13. května, první svaté přijímání proběhne v neděli 23. června 2019.
Informace a přihlášky:
     otec Josef Hurt, e-mail: padre@josefhurt.cz,  tel.: 603 235 022
     Marta Kupková, e-mail: marta.kupkova@seznam.cz, tel.: 777 027 040

Farní tábor

Termín letního farního tábora 2019: 6.-13. července 2019.
Místo konání: Hostinné (u Trutnova), ubytování je zajištěno ve Skautském domě
Věková skupina: cca 6-14 let (starší děti nad 14 let budou pomáhat s programem tábora)
Předběžná cena: 1 500 Kč / dítě. Pokud by měla být cena překážkou pro účast Vašeho dítěte na táboře, dejte prosím vědět a můžeme vše vyřešit individuálně. Farnost pravidelně na konání letních táborů přispívá a je otevřená finanční pomoci.
Zvány jsou všechny děti z farností Brandýs a Boleslav (a také jejich kamarádi odjinud).
Podrobné informace budou k dispozici od 04/2019.
Přihlášky: Marta Kupková, e-mail: marta.kupkova@seznam.cz, tel.: 777 027 040.

Sbírka

Sbírka minulý týden: Brandýs nad Labem 4 385 Kč, Lázně Toušeň – 840 Kč, Svémyslice – 750 Kč.
Pán Bůh zaplať za každý dar.

S přáním požehnaného týdne Vám i Vašim rodinám
P. Josef Hurt