Nedělní oznámení

14. července 2019

Liturgický kalendář

Pondělí 22.července – Svátek sv. Marie Magdalény
Čtvrtek 25.července – Svátek sv. Jakuba
Pátek 26.července – Památka sv. Jáchyma a Anny
Úterý 6. srpna – Svátek Proměnění Páně
Čtvrtek 8. srpna – Památka sv. Dominika
Pátek 9. srpna – Svátek sv. Terezie od Kříže
Sobota 10. srpna – Svátek sv. Vavřince
Čtvrtek 15. srpna – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Sobota 24. srpna – Svátek sv. Bartoloměje
Středa 28. srpna – Památka sv. Augustina

Oznámení

Pouť v Zápech

Svatojakubská poutní mše sv. v Zápech bude v sobotu 27.7. od 16.15 hod.

Farní akce

Pravidelné farní akce (dětské mše, výuka náboženství, modlitby matek, biblický klub, manželské exercicie) se během prázdnin nekonají.

Sbírka

Sbírka minulý týden: Brandýs nad Labem 5 087 Kč, Lázně Toušeň – 860 Kč, Svémyslice – 782 Kč.
Pán Bůh zaplať za každý dar.

S přáním požehnaného týdne Vám i Vašim rodinám
P. Josef Hurt