Nedělní oznámení

16. září – 24. neděle v mezidobí

Oznámení

Brigády na faře – úpravy zimní kaple

Prosím o pomoc s další úpravou místnosti na faře, která bude sloužit jako zimní kaple.
V zářijové soboty podle časových možnosti po skupinkách. Je třeba odstraňovat vznik vlhkosti, oklepat omítku atd.
Termíny – 1.9., 8.9., 15.9., 22.9., 29.9. od 9 hod – nebo dle dohody. Společná práce je též příležitostí se seznámit s ostatními farníky. Prosím, aby se mi ozvali dobrovolníci.
Oprava střechy je dokončena, celkový náklad byl 1,5 milionu. Spoluúčast dotace státu, města a arcibiskupství. Příští rok je před námi oprava zvonice.

Poděkování za brigádu v sobotu, budování kaple


Zbyněk Ludvík, Vít a Zbyněk Herynkovi, Jan Jančura, Tomáš Jech, Milan Kapeš, Anička Kadlicová.

Výuka náboženství začíná ve středu 19.9.

Předškoláci, 1.a2.třída: Každou středu od 16 do 17 h., vede Klára Pirklová.
     Kontakt: klara.pirklova@seznam.cz, tel: 605 734 985.
3.–5. třída: Každou středu od 16 do 17 h., vede Marta Kupková.
     Kontakt: marta.kupkova@seznam.cz, tel: 777 027 040.
6.–9. třída: Každou středu od 17 do 18 h., vede Pavel Jireš.
     Kontakt: pjires@gmail.com, tel: 734 144 010.

pátek 28.září

setkání mužů v 18.30 na faře

sobota 29.září – svátek sv. Michaela

poutní mše sv. V 16.15 v Mratíně

sobota 29.září

setkání mládeže v 18 hod

Rádi bychom nabídli 2 nové projekty:

 • setkávání chlapců
  V naší farnosti je hodně mladých chlapců a nabízíme možnost setkávání kluků ve věku od cca 9-14 let. Průběh setkávání by se přizpůsobil naladění skupinky. V návrhu na průběh setkání je sportovní aktivita, trochu her a povídání si o Pánu Bohu.
  Návrhy na nejvhodnější den setkávání a četnost setkávání zasílejte prosím opět na e-mail: marta.kupkova@seznam.cz, TČ: 777 027 040.
  Předpokládám, že první setkání by vyšlo na říjen, měsíc září bude měsícem, kdy rodiče řeší školní rozvrh dětí a kroužky.
 • „spolčo“
  Rádi bychom zkusili pro dospívající ve věku cca 14-18 let nabídnout setkávání známé pod názvem „spolčo“. Průběh setkávání by se přizpůsobil naladění skupinky. V návrhu na průběh setkání je trochu her, zpívání, povídání si o Pánu Bohu a společné aktivity.
  Návrhy na nejvhodnější den setkávání a četnost setkávání zasílejte prosím opět na e-mail: marta.kupkova@seznam.cz, TČ: 777 027 040.
  Předpokládám, že první setkání by vyšlo na říjen, měsíc září bude měsícem, kdy rodiče řeší školní rozvrh dětí a kroužky.

Příprava na první svaté přijímání

Nabízíme možnost přípravy na první svaté přijímání dětí, které by chtěli tuto svátost přijmout a přijímat. Příprava by proběhla na jaře 2019 s tím, že budeme rádi, když se nám rodiče ozvou v průběhu podzimu – zimy 2018.
Kontakt: marta.kupkova@seznam.cz, TČ: 777 027 040.

Ignaciánské meditace (nejen) pro manžele v naší farnosti

Předběžné informace:
– setkání jednou za dva týdny 1,5h, (není nezbytně nutné aby se zúčastnili oba manželé)
– v kostele v Brandýse nebo v nové kapli
– úterky, středy nebo čtvrtky (prosím ať se ozvou ti, kteři by se rádi účastnili a už vědí, že některý z těch dnů určitě nemůžou)
– od 19 hodin (nebo od 20?)
– začátek v říjnu (upřesnime)
Struktura by byla vždycky stejná:
1. Společné čtení evangelia z následující neděle
2. Krátký úvod k rozjímání od otce Josefa (10 – 15 min.)
3. cca 30 min individuální meditace
4. 15 min adorace v tichu
5. svaté přijímání
Společenství, které jak doufáme společně vytvoříme, se bude společne modlit za všechna manželství i za kněze.
Zájemci hlaste se Martě Linkové, e-mail: marta.linka@seznam.cz, t.č. 608 340 482.

Sbírka

Minulou neděli se vybralo: Brandýs – 3 990 Kč, Toušeň 420 Kč, Svémyslice 205 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

S přáním požehnaného týdne Vám i Vašim rodinám
P. Josef Hurt