Nedělní oznámení

13. ledna – svátek Křtu Páně

Liturgický kalendář

Neděle 13. ledna–   Svátek Křtu Páně
Čtvrtek 17. ledna–   Památka sv. Antonína
Pátek 18. ledna–   Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Pondělí 21. ledna–   Památka sv. Anežky
Čtvrtek 24. ledna–   Památka sv. Františka Saleského
Pátek 25. ledna–   Svátek Obrácení svatého Pavla
Pondělí 28. ledna–   Památka sv. Tomáše Akvinského
Čtvrtek 31. ledna–   Památka sv. Jana Boska

Oznámení

sobota 19. ledna – požehnání pamětní desky v Poleradicích

Poutní mše

Poutní bohoslužba u příležitosti svátku Obrácení svatého Pavla bude v neděli 27.1. od 10.00 v Brandýse. Po mši bude následovat farní káva.
Mše v 10.30 v Toušeni bude tento den zrušena.

Dětská mše

Mše svatá pro děti bude 13.1. od 10.30 v Brandýse (navíc k pravidelné ranní mši v 8.30).
Po dětské mši, cca. od 11:30, se koná setkání chlapců vedené M. Kupkovou.

Setkání mládeže

proběhne v neděli 20. ledna v 18 hod. Tématem budou kromě obvyklého programu přípravy na pašije.

Biblický klub

Setkání Biblického klubu budou v úterý 15.1. a 29.1. od 19.15 na brandýské faře. Všichni farníci jsou srdečně zváni.

Manželské exercicie

V úterý 8.1. a 22.1. od 19.30 se konají na faře svatoignácké manželské exercicie s modlitbou, meditací a sv. přijímáním.

Modlitby matek

Maminky z naší farnosti se sejdou ke společné modlitbě růžence ve čtvrtek 17.1. ve 20 h. na faře.

Farní ples

Srdečně zveme všechny příznivce společenského tance na farní ples, který se uskuteční v pátek 15.2. od 20 hodin v hostinci U Jelena v Hlavenci. Vstupenky jsou již v prodeji. Kontakt: Jarmila Habartová, tel. 775 276 586.

Příprava na první svaté přijímání

Nabízíme možnost přípravy na první svaté přijímání dětí, které by chtěli tuto svátost přijmout a přijímat. Příprava by proběhla na jaře 2019 s tím, že budeme rádi, když se nám rodiče ozvou v průběhu podzimu – zimy 2018.
Kontakt: marta.kupkova@seznam.cz, tel.: 777 027 040.

Farní tábor

Termín letního farního tábora 2019: 6.-13.7.2019.
Místo konání: Hostinné (u Trutnova)
Předběžná cena: 1 500 Kč / dítě. Pokud by měla být cena překážkou pro účast Vašeho dítěte na táboře, dejte prosím vědět a můžeme vše vyřešit individuálně. Farnost pravidelně na konání letních táborů přispívá a je otevřená finanční pomoci.
Zvány jsou všechny děti z farností Brandýs a Boleslav (a také jejich kamarádi odjinud).
Kontakt: marta.kupkova@seznam.cz, tel.: 777 027 040.

S přáním požehnaného týdne Vám i Vašim rodinám
P. Josef Hurt