Nedělní oznámení

11. listopadu – 32. neděle v mezidobí

Kalendář

Oznámení

neděle 11.11. – mše svatá pro děti

navíc k pravidelné ranní mši v 8.30
Po dětské mši, cca. od 11:30, se koná setkání chlapců vedené M. Kupkovou.

Nepřítomnost p. Josefu Hurta

v týdnu od 12.11. do 16.11. (exercicie s P. Alešem Opatrným)

Biblický klub – v úterý 6.11. a 20.11.

od 19.15 na brandýské faře.

Manželské exercicie – v úterý 13.11. a 27.11.

od 19.30 na faře
svatoignácké manželské exercicie s modlitbou, meditací a sv. přijímáním.

Modlitby matek

Maminky z naší farnosti se sejdou
ke společné modlitbě růžence ve čtvrtek
15.11. ve 20 h. na faře.

pátek 16.11. beseda Normálně nenormální rodina

s MUDr. Světlanou Neupauerovou (naše farnice ze Staré Boleslavi, pracuje jako psychiatr a terapeut)
v 18.45 na faře
Bude se mluvit o rodině, mezilidských vztazích a sexuální výchově.

sobota 24.11. – prosím opět o pomoc s kaplí na faře

je třeba ještě očistit stěny od zbytků omítky

neděle 25.11. Farní káva

po mši v neděli 25.11. (slavnost Krista Krále) od 8.30 bude farní káva. Všichni farníci jsou srdečně zváni.

sobota 15.12. – adventní duchovní obnova

vedená jáhnem a kadeřníkem M. Špilarem
dopoledni blok 10 – 12 hod., odpolední blok po obědě; mše sv. 15.30 – 16.30.

Výuka náboženství probíhá od 19.9.:

Předškoláci, 1.a2.třída: Každou středu od 16 do 17 h., vede Klára Pirklová.
     Kontakt: klara.pirklova@seznam.cz, tel: 605 734 985.
3.–5. třída: Každou středu od 16 do 17 h., vede Marta Kupková.
     Kontakt: marta.kupkova@seznam.cz, tel: 777 027 040.
6.–9. třída: Každou středu od 17 do 18 h., vede Pavel Jireš.
     Kontakt: pjires@gmail.com, tel: 734 144 010.

Farní tábor?

rádi bychom uspořádali letní farní tábor pro děti. Ze všech různých možných termínů nám v tuto chvíli nejlépe vychází termín první nebo druhý týden v červenci 2019.
Prosím o informaci, zda (v případě, že byste chtěli děti přihlásit) se Vám tento termín hodí nebo je pro Vás absolutně nepřijatelný.
Prosím o včasnou informaci, protože je nutné zamluvit objekt k ubytování.

Letos nabízíme 2 nové projekty:

 • setkávání chlapců
  V naší farnosti je hodně mladých chlapců a nabízíme možnost setkávání kluků ve věku od cca 9-14 let. Průběh setkávání by se přizpůsobil naladění skupinky. V návrhu na průběh setkání je sportovní aktivita, trochu her a povídání si o Pánu Bohu.
  Návrhy na nejvhodnější den setkávání a četnost setkávání zasílejte prosím opět na e-mail: marta.kupkova@seznam.cz, TČ: 777 027 040.
  Předpokládám, že první setkání by vyšlo na říjen, měsíc září bude měsícem, kdy rodiče řeší školní rozvrh dětí a kroužky.
 • „spolčo“
  Rádi bychom zkusili pro dospívající ve věku cca 14-18 let nabídnout setkávání známé pod názvem „spolčo“. Průběh setkávání by se přizpůsobil naladění skupinky. V návrhu na průběh setkání je trochu her, zpívání, povídání si o Pánu Bohu a společné aktivity.
  Návrhy na nejvhodnější den setkávání a četnost setkávání zasílejte prosím opět na e-mail: marta.kupkova@seznam.cz, TČ: 777 027 040.
  Předpokládám, že první setkání by vyšlo na říjen, měsíc září bude měsícem, kdy rodiče řeší školní rozvrh dětí a kroužky.

Příprava na první svaté přijímání

Nabízíme možnost přípravy na první svaté přijímání dětí, které by chtěli tuto svátost přijmout a přijímat. Příprava by proběhla na jaře 2019 s tím, že budeme rádi, když se nám rodiče ozvou v průběhu podzimu – zimy 2018.
Kontakt: marta.kupkova@seznam.cz, TČ: 777 027 040.

Ignaciánské meditace (nejen) pro manžele v naší farnosti

Předběžné informace:
– setkání bude vždy jednou za dva týdny v pterý od 19:30 a potrvá cca 1,5h
– není nezbytně nutné aby se zúčastnili oba manželé, je možné se v páru střídat
– v kostele v Brandýse nebo v nové kapli
Struktura bude vždycky stejná:
1. Společné čtení evangelia z následující neděle
2. Krátký úvod k rozjímání od otce Josefa (10 – 15 min.)
3. cca 30 min individuální meditace
4. 15 min adorace v tichu
5. svaté přijímání
Společenství, které jak doufáme společně vytvoříme, se bude společne modlit za všechna manželství i za kněze.
Zájemci hlaste se Martě Linkové, e-mail: marta.linka@seznam.cz, t.č. 608 340 482.

Sbírka

Minulou neděli se vybralo: Brandýs – 3 016 Kč, Toušeň 500 Kč, Svémyslice 680 Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

S přáním požehnaného týdne Vám i Vašim rodinám
P. Josef Hurt