Kontakt na kněze:  P. Milan Kačaljak,   +420 602 765 609 farnost.brandys@gmail.com

Kdo by měl zájem o zapsání úmyslu mše svaté, může tak učinit kdykoli osobně před mší či po mši svaté.