Kontakt na kněze:  P. Josef Hurt,   +420 603 235 022 padre@josefhurt.cz

Čtvrtek 1. října — Památka sv. Terezie z Lisieux
Pátek 2. října — památka sv. andělů strážných
Neděle 4. října — 27. neděle v mezidobí
Středa 7. října — Památka Panny Marie Růžencové
Neděle 11. října — 28. neděle v mezidobí
Čtvrtek 15. října — Památka sv. Terezie z Avily
Sobota 17. října — Památka sv. Ignáce z Antiochie
Neděle 18. října — 29. neděle v mezidobí
Neděle 25. října — 30. neděle v mezidobí
Středa 28. října — Svátek sv. Šimona a Judy