Kontakt na kněze:  P. Josef Hurt,   +420 603 235 022 padre@josefhurt.cz

V sobotu 15. října 2016 se uskuteční farní pouť na Svatou Horu u Příbrami. Na tuto společnou pouť srdečně zveme všechny naše farníky!
K účasti zveme také farníky sousední farnosti ze Staré Boleslavi a všechny, kteří se chtějí k našemu poutnímu zájezdu připojit.

PROGRAM POUTNÍHO ZÁJEZDU, sobota 15. října 2016:

6:45 Odjezd autobusu z Masarykova náměstí v Brandýse nad Labem
7:00 Odjezd autobusu z prostoru před kostelem Nanebevzetí Panny Marie ve Staré
Boleslavi
8:30 Příjezd na parkoviště pod bazilikou Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře
9:00 Mše svatá v bazilice
10:00 Mariánská pobožnost v bazilice s přímluvami
10:30 Volný program: Prohlídka areálu baziliky a tzv. „Sv. schodů“, oběd, prohlídka
Příbrami
15:00 Odjezd z parkoviště pod bazilikou
16:30 Příjezd autobusu na Masarykovo náměstí v Brandýse nad Labem
16:45 Příjezd autobusu před kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Pouť naší farnosti s P. Josefem Hurtem na Svatou Horu u Příbrami je po letech novou příležitostí k radostnému prožívání společenství celé naší farní rodiny. Areál Svaté Hory u Příbrami prošel nedávno náročnou generální rekonstrukcí, která vyvrcholila znovu otevřením 5. 6. tohoto roku. Navíc je bazilika na Svaté Hoře jednou ze Svatých bran milosrdenství pražské arcidiecéze, které jsou vyhlášeny v rámci Roku milosrdenství papežem Františkem do 20.11.2016. Je tedy na co se těšit. Farní zájezd se uskuteční moderním pohodlným autobusem s kapacitou 49 míst.

CENA FARNÍHO ZÁJEZDU:

Za jedno místo v autobuse: 250,-Kč

Tuto částku od přihlášených převezme za farní radu Zbyněk Ludvík, případně P. Josef Hurt. Částku, prosím, předejte před uskutečněním zájezdu, nejpozději však před nástupem do autobusu.

Přihlášky bude za farní radu přijímat Zbyněk Ludvík, a to buď osobně,
či prostřednictvím e-mailu a telefonu: z.ludvik@seznam.cz, tel. 728 670 233
Případně se lze obracet i na P. Josefa Hurta: padre@josefhurt.cz, tel. 603 235 022